Reservation
215-217 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 10:30AM 028 6276 9179

TableBooking
    dinning